โรงเรียนกศน.ตำบลตาขีด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตาขีด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตาขีด
เขต/อำเภอ บรรพตพิสัย
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ natanapat23@gmail.com
เว็บไซต์ -