โรงเรียนกศน.ตำบลบางแก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางแก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางแก้ว
เขต/อำเภอ บรรพตพิสัย
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -