โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแดน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านแดน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านแดน
เขต/อำเภอ บรรพตพิสัย
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -