โรงเรียนกศน.ตำบลบางตาหงาย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางตาหงาย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางตาหงาย
เขต/อำเภอ บรรพตพิสัย
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ kruao2524@gmail.com
เว็บไซต์ -