โรงเรียนกศน.ตำบลท่างิ้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่างิ้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่างิ้ว
เขต/อำเภอ บรรพตพิสัย
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ kru_jeab2528@hotmail.com
เว็บไซต์ -