โรงเรียนกศน.ตำบลวังบ่อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังบ่อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังบ่อ
เขต/อำเภอ หนองบัว
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ nongbua_nsw@nfe.go.th
เว็บไซต์ -