โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งทอง
เขต/อำเภอ หนองบัว
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ nongbua_nsw@nfe.go.th
เว็บไซต์ -