โรงเรียนกศน.ตำบลธารทหาร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลธารทหาร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ธารทหาร
เขต/อำเภอ หนองบัว
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -