โรงเรียนกศน.ตำบลทับกฤชใต้

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทับกฤชใต้
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทับกฤชใต้
เขต/อำเภอ ชุมแสง
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ loveole29@gmail.com
เว็บไซต์ -