โรงเรียนกศน.ตำบลฆะมัง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลฆะมัง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ฆะมัง
เขต/อำเภอ ชุมแสง
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ Sweetkusuma_2527@hotmail.com