โรงเรียนกศน.ตำบลไผ่สิงห์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลไผ่สิงห์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ไผ่สิงห์
เขต/อำเภอ ชุมแสง
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ ksn_max@hotmail.com
เว็บไซต์ http://ksnphaising.blogspot.com/