โรงเรียนกศน.ตำบลโคกหม้อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกหม้อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกหม้อ
เขต/อำเภอ ชุมแสง
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ Nok252018@hotmail.com
เว็บไซต์ -