โรงเรียนกศน.ตำบลพันลาน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพันลาน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พันลาน
เขต/อำเภอ ชุมแสง
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ panlarn25576453@gmail.com
เว็บไซต์ http://ksnpanlarn.blogspot.com/