โรงเรียนกศน.ตำบลบางเคียน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางเคียน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางเคียน
เขต/อำเภอ ชุมแสง
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ Weekend_25174@hotmail.com
เว็บไซต์ -