โรงเรียนกศน.ตำบลท่าไม้

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าไม้
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าไม้
เขต/อำเภอ ชุมแสง
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ Pattama212@gmil.com
เว็บไซต์ -