โรงเรียนกศน.ตำบลพิกุล

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพิกุล
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พิกุล
เขต/อำเภอ ชุมแสง
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -