โรงเรียนกศน.ตำบลทับกฤช

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทับกฤช
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทับกฤช
เขต/อำเภอ ชุมแสง
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ phanthipha_2420@ hotmail.com
เว็บไซต์ -