โรงเรียนกศน.ตำบลเนินศาลา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเนินศาลา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เนินศาลา
เขต/อำเภอ โกรกพระ
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ noensala_nfe@hotmail.com
เว็บไซต์ -