โรงเรียนกศน.ตำบลเนินกว้าว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเนินกว้าว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เนินกว้าว
เขต/อำเภอ โกรกพระ
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ wannarat@hotmail.com
เว็บไซต์ -