โรงเรียนกศน.ตำบลศาลาแดง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลศาลาแดง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ศาลาแดง
เขต/อำเภอ โกรกพระ
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ aom_6939@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -