โรงเรียนกศน.ตำบลนากลาง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนากลาง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นากลาง
เขต/อำเภอ โกรกพระ
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ onanong_aie@hotmail.com
เว็บไซต์ -