โรงเรียนกศน.ตำบลบางประมุง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางประมุง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางประมุง
เขต/อำเภอ โกรกพระ
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ Act_art_@hotmail.com
เว็บไซต์ -