โรงเรียนกศน.ตำบลบางมะฝ่อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางมะฝ่อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางมะฝ่อ
เขต/อำเภอ โกรกพระ
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ wipawan_m2008@hotmail.com
เว็บไซต์ -