โรงเรียนกศน.ตำบลยางตาล

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลยางตาล
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ยางตาล
เขต/อำเภอ โกรกพระ
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ nottineesin@hotmail.com
เว็บไซต์ -