โรงเรียนกศน.ตำบลโกรกพระ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโกรกพระ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โกรกพระ
เขต/อำเภอ โกรกพระ
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ src-khokpha@hotmail.com
เว็บไซต์ -