โรงเรียนกศน.ตำบลบึงเสนาท

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบึงเสนาท
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บึงเสนาท
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -