โรงเรียนกศน.ตำบลหนองกรด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองกรด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองกรด
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ Maxja_007@hotmail.com
เว็บไซต์ -