โรงเรียนกศน.ตำบลวัดไทรย์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวัดไทรย์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วัดไทร
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ wisarut0352@gmail.com
เว็บไซต์ -