โรงเรียนกศน.ตำบลพระนอน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพระนอน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พระนอน
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ sirilak-ja@hotmail.com
เว็บไซต์ -