โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านแก่ง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านแก่ง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านแก่ง
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ atchara_50@hotmail.com
เว็บไซต์ -