โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านมะเกลือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านมะเกลือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านมะเกลือ
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ took-ta-14@hotmail.com
เว็บไซต์ -