โรงเรียนกศน.ตำบลบางม่วง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางม่วง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางม่วง
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ aom_0712@hotmail.com
เว็บไซต์ -