โรงเรียนกศน.ตำบลบางพระหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบางพระหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บางพระหลวง
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ vijitpi@hotmail.com
เว็บไซต์ -