โรงเรียนกศน.ตำบลนครสวรรค์ตก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนครสวรรค์ตก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นครสวรรค์ตก
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ sun_aun@hotmail.com
เว็บไซต์ -