โรงเรียนกศน.ตำบลตะเคียนเลื่อน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตะเคียนเลื่อน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตะเคียนเลื่อน
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ oris3042@gmail.com
เว็บไซต์ -