โรงเรียนกศน.ตำบลเกรียงไกร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเกรียงไกร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เกรียงไกร
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ vatanya_1968@hotmail.com
เว็บไซต์ -