โรงเรียนกศน.ตำบลกลางแดด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลกลางแดด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล กลางแดด
เขต/อำเภอ เมืองนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ maitum6996@hotmail.com
เว็บไซต์ -