โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
แขวง/ตำบล ดู่
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ ictrstech@gmail.com
เว็บไซต์ www.rstech.ac.th/