โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ
แขวง/ตำบล สิ
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ khunhan04@hotmail.com
เว็บไซต์ www.khicec.ac.th