โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค
แขวง/ตำบล จานใหญ่
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ nisommut@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.ktl.ac.th