โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ
แขวง/ตำบล ดูน
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ krtcsisaket@gmail.com
เว็บไซต์ www.krtc.ac.th