โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ
แขวง/ตำบล หนองครก
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.sicc.ac.th