โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
แขวง/ตำบล หนองครก
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ E-mail : scat543@hotmail.com
เว็บไซต์ www.sskcat.ac.th/