โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ชื่อโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิค
แขวง/ตำบล หนองครก
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sisat@sisat.ac.th
เว็บไซต์ www.sisat.ac.th