โรงเรียนกศน.ตำบลทุ่งรวงทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลทุ่งรวงทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ทุ่งรวงทอง
เขต/อำเภอ แม่วาง
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -