โรงเรียนกศน.ตำบลเปียงหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเปียงหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เปียงหลวง
เขต/อำเภอ เวียงแหง
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -