โรงเรียนกศน.ตำบลท่ากว้าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่ากว้าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่ากว้าง
เขต/อำเภอ สารภี
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -