โรงเรียนกศน.ตำบลไชยสถาน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลไชยสถาน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ไชยสถาน
เขต/อำเภอ สารภี
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -