โรงเรียนกศน.ตำบลชมภู

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลชมภู
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ชมภู
เขต/อำเภอ สารภี
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -