โรงเรียนกศน.ตำบลมืดกา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลมืดกา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล มืดกา
เขต/อำเภอ ดอยเต่า
จังหวัด เชียงใหม่
อีเมล์ sun_1766@hotmail.com
เว็บไซต์ -